Hvileenergien eller masseenergi er energi en gjenstand har på grunn av sin masse. Hvileenergien til en gjenstand med masse m er gitt ved

hvor c er lysfarten.

Hvileenergien er den energien en gjenstand har på grunn av sin masse uavhengig av fart og ytre krefter. Det er denne energien som blir frigjort når masse blir omformet til energi for eksempel ved tilintetgjøring av partikler.

Se også rediger