En hverdag eller søknedag er en dag som ikke er en søndag eller helligdag, i nyere bruk heller ikke lørdag.[1]

Ordet søknedag betyr hverdag, men brukes mest i offisielt språk eller om religiøse hverdager. Søknehelligdager eller bevegelige helligdager er helligdager, som ligger på andre ukedager enn søndag.

I Store norske leksikon brukes begrepet virkedag[2], for å gjøre tydeligere at hverdag er en arbeidsdag, og ikke en fridag.

I ferieloven [3] er en virkedag alle dager som ikke er søndager eller lovbestemt helge- eller høytidsdag. Lørdag er altså en virkedag etter ferieloven, og en uke ferie tilsvarer seks virkedager.

Referanser

rediger
  1. ^ «hverdag». Det Norske Akademis ordbok. Besøkt 20. juni 2018. 
  2. ^ «virkedag». Store norske leksikon. Besøkt 26. april 2021. 
  3. ^ «Lov om ferie [ferieloven]». Lovdata. Besøkt 26. april 2021.