Hustavler

En Hustavle er et dikt skrevet av Arnulf Øverland. Det kom ut i 1929.

Diktet handler mye om det at vi må ta vare på hverandre. Vi må glede mens vi kan, for det kan fort være for sent.

Hustavler er et formaningsdikt som er vanlig å finne i mange eldre, men også noen nyere hjem. Diktet er ofte brodert med rød tråd på hvite bakgrunn.