Huset Báthory

Báthory (polsk Batory) var en ungarsk adelsslekt som stammet fra klanen Gutkeled. Slekten fikk navnet Báthory og våpenskjoldet i 1325. Familien nådde høyden av sin innflytelse i Sentral-Europa i senmiddelalderen og renessansen.

Huset Báthorys våpenskjold

Et antall fyrster av Transilvania har vært medlemmer av slekten Báthory. Også Stefan Báthory, som var konge over Polen fra 1575 til sin død i 1586.