Hus er innen genealogi (og tildels også innen adelsrett og familierett) et begrep med omtrent samme betydning som slekt, dvs. personer som nedstammer i mannslinjen (agnatisk) fra samme person. Begrepet er særlig brukt om fyrstelig genealogi (fyrstehus, kongehus) og adelsgenealogi, men har også vært brukt om høyborgerlige og andre prominente slekter.

Særlig for fyrstelige og adelige slekter gjelder at tilhørighet til huset kan være regulert av en del særlige regler, i en del tilfeller av en egen huslov. F.eks. kan samtykke til ekteskap fra slektens hovedmann være et vilkår for at arvingene regnes som dynastiske (medlemmer av huset). Det kan være krav til likebyrdige ekteskap.

F.eks. er huset Oldenburg navnet på det fyrstehuset (fyrsteslekten) som har regjert i Danmark og Norge det meste av tiden siden 1448/1450.

Begrepet hus er hentet fra bygningstypen hus og er brukt i en billedlig forstand.

Autoritetsdata