Humanistisk gravferd

Humanistisk gravferd, (tidligere Borgerlig gravferd) er en verdig og høytidelig seremoni til minne om og med fokus på avdøde, som arrangeres av Human-Etisk Forbund. Seremonien er uten prest eller annen kirkelig representant og uten jordpåkastelse eller andre religiøse ritualer.

Alle som ønsker det kan velge Humanistisk gravferd, og seremonien kan brukes både ved kistebegravelse, urnebisettelse og askespredning. Det er ikke noe krav at avdøde var medlem i Human-Etisk Forbund, men det påbeløper et gebyr dersom dette ikke var tilfelle. Om avdøde var medlem, er seremonien gratis.

Gravferdsbyråene kan om ønskelig ordne alt det praktiske og blant annet alle meldinger som skal gis til det offentlige, og de kan stå for hele eller deler av seremonien.

Om ønskelig kan byråene formidle bistand fra Human-Etisk Forbunds gravferdstalere som bistår de pårørende med råd og veiledning, og om ønskelig videre med selve seremonien med musikkvalg, dikt med videre. I mange tilfeller holder de en minnetale og leder seremonien. Musikkvalg, bruk av både organist og CD-innspillinger, dikt og innslag er etter de pårørendes ønsker. Human-Etisk Forbund garanterer bistand fra sine gravferdstalere ved medlemmers gravferd, og bistår så langt kapasiteten rekker for ikke-medlemmer.

I 1992 ble det avholdt 183 gravferder i regi av Human-Etisk Forbund. I 2006 var tallet 395 seremonier.[1]

Se også

rediger

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger