Hubble (enhet)

Hubble er en måleenhet for avstander i astronomisk sammenheng, definert som — lyshastigheten multiplisert med den inverse av Hubbles konstant, dv.s Hubble-tid. En hubble tilsvarer 4 550 millioner parsec eller 14,4 milliarder lysår.

Enheten er oppkalt etter den amerikanske astronomen Edwin Hubble.