Hprints er et åpent elektronisk arkiv for nordisk, humanistisk vitenskap, hvor forfattere kan deponere sine akademiske dokumenter. hprint ble etablert i 2007 av Nordbib (under NordForsk) og består av følgende konsortium:

  • Københavns universitetsbibliotek
  • Det humanistiske fakultet ved Københavns Universitet
  • Lunds universitetsbibliotek
  • Museum Tusculanum Press (Danmark)
  • Universitetsbiblioteket i Oslo

hprints formål er å bidra med en teknisk infrastruktur som muliggjør fri tilgang til humanistisk forskning. Arkivet er et ledd i synliggjøring og tilgjengeliggjøring av de humanistiske forskningsområdene. Preprintdatabasen arXiv.com ([1]), som har eksistert siden 1991 bygger på en lignende infrastruktur og er et slags forbilde for hprints.

Bruken av hprintsRediger

hprints er et arkiv for vitenskapelig kommunikasjon hvor forskere kan laste opp forskningsmateriale som artikler, avhandlinger, møtedokumenter, bokkapitler mm. Innholdet i det deponerte materialet bør kunne ekvivaleres med en vitenskapelig artikkel, som en forsker finner egnet for publisering i for eksempel et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift.

Det er mulig å søke etter og finne artikler i hprints via emnesøking på Internettet. Alle innleverte artikler lagres permanent og får en egen webadresse, som for eksempel denne:

Pietism and the politics of catechisms
Horstbøll H.
Scandinavian Journal of History 29, 2 (2004) p. 143-160
http://www.hprints.org/hprints-00254947/en/

HistorieRediger

I mai 2007 fikk hprintsprosjektet 287 000 DKK av Nordbib (den nordiske finanseringsaktøren for biblioteker) som en del av sitt finansieringsprogram Work Package 2: Focus area on Content and Accessibility. Tanken var å lansere et arkiv et år senere, altså omkring juni 2008. hprintsprosjektet ville tilby en politikk og en teknisk infrastruktur som tillater åpen tilgang (open access) innenfor humaniora. Man forventet at dette skulle lede til en mengde fordeler hva angår den elektroniske tilgjengeligheten og synligheten innenfor den humanistise forskningssjangeren.

I oktober 2007 valgte Nordbibs rådgivende bestyrelse for hprintsprosjektet, at systemet skulle brukes til det nordiske e-printarkivet for humaniora. Det fantes tre mulige alternativ: Eprints fra University of Southhampton, LUR fra Lunds universitetsbibliotek samt HAL fra Frankrikes nasjonale forskningsorganisasjon Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Både Eprints og LUR er kostnadsfrie Open Source-programvarer som kan installeres lokalt eller kommersielt, mens HAL er et fungerende arkiv hvor portaler kan tilslutte seg.

Under møtet for den rådgivende bestyrelse, ble det besluttet at man skulle samarbeide med den franske forskningsorganisassjonen (CNRS). Derfor er det nordiske e-printarkivet for humaniora oppbygget som en nordisk HAL-portal med egen layout og med hprints behov.

I mars 2008 ble hprints tilgjengelig for allmennheten. Ettersom arkivet er en del av HAL, blir artiklene delt med det franske, nasjonale arkivet. Arkivet er igjen en HAL-portal under det nasjonale franske vitenskapsrådet CNRS.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger