En hovrätt er den andre allmenne domstolsinstans i Finlands og Sverige. Hovrätten tilsvarer Lagmansretten i Norge og fungerer som ankeinnstans for tingretten.

Finlands hovrätterRediger

Det finnes seks hovrätter i Finland:

Sveriges hovrätterRediger

 
Hovrätten i Göteborg


Det finnes seks hovrätter i Sverige:

Hovrätten er andre rettsinnstans for de forbrytelser, tvistemål og domsavsigelser som ankes fra en tingrett innen hovrättens domkrets.

Hver enkelt hovrett har sin geografisk bestemte domkrets. Hovrettene behandler omtrent 22 000 saker per år.