Hovinsholmen

holme i Mjøsa

Hovinsholmen er ei øy på ca. 37 daa sør for Helgøya i innsjøen Mjøsa i Ringsaker kommune i Innlandet. Holmen ligger syd for gården Hovinsholm på Helgøya. Mot vest på holmen ligger en stor gravhaug fra jernalderen[1]. En mindre ringformet forsenkning omtalt som Holmgangsringen ligger midt inne på holmen. Det er trolig et gravsted fra jernalderen.[2]. Rester etter et veifar går rundt ytterkanten av holmen [3]. Ved lav vannstand i Mjøsa er det mulig å gå tørrskodd fra Helgøya til holmen.

Holmen
Hovinsholmen fra vest.jpg
Hovinsholmen fra vest
LandNorge Norge

Holmen
60°42′39″N 11°01′00″Ø

Helgøyas sydspiss, strandområdet fra Hovinsholm til Hovelsrud, og Hovinsholmen, er et område med en utpreget geologi. Bergarten består av skifer og sandstein. Området viser en del av den kambrosilurske lagrekken i Oslofeltet. Strandprofilet viser et snitt gjennom Ortocerkalken og overliggende lag. Dette er et område med forekomster av fossiler.[4][5][6] Hovinsholmformasjonen, også kalt Hovinsholmskifer, består av grå leirskifer i veksling med kalksandstein og spredte kalkknoller. Laget gjenfinnes i andre deler av mjøs-regionen og er tidfestet til mellom til sen ordovicium.[7]

Ifølge tradisjonen ble den store gravhaugen reist over Ottar Gudbrandsson, som falt i et slag mellom hans far Gudbrand Herse og Halvdan Svarte midt på 800-tallet. Antakelig er gravhaugen i virkeligheten fra eldre jernalder.

GalleriRediger

Hovinsholmen
Hovinsholmen, gravhaug fra øst  
Hovinsholmen, gravhaug fra vest  
Hovinsholmen, geologi vestside  
Hovinsholmen, geologi vestside  
Hovinsholmen, geologi vestside  
Hovinsholmen geologi nordvest-mot nord  
Hovinsholmen geologi nordvest  

ReferanserRediger

  1. ^ (no) «Hovinsholmen». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  2. ^ (no) «Hovinsholmen». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  3. ^ (no) «Hovinsholmen». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  4. ^ Norges gelogiske undersøkelse - Faktaark Helgøya
  5. ^ Norges gelogiske undersøkelse - Geologisk naturarv Arkivert 17. desember 2014 hos Wayback Machine. zoom inn på Helgøya \ Hovinsholmen
  6. ^ UIO, Naturhistorisk museum, Hovinsholmformasjonen
  7. ^ Norges gelogiske undersøkelse - Hovinsholmformasjonen