Hovinsholmen fra vest

Hovinsholmen er ei øy på ca. 37 daa sør for Helgøya i innsjøen Mjøsa i Ringsaker kommune i Hedmark. Holmen ligger syd for gården Hovinsholm på Helgøya. Mot vest på holmen ligger en stor gravhaug fra jernalderen[1]. En mindre ringformet forsenkning omtalt som Holmgangsringen ligger midt inne på holmen. Det er trolig et gravsted fra jernalderen.[2]. Rester etter et veifar går rundt ytterkanten av holmen [3]. Ved lav vannstand i Mjøsa er det mulig å gå tørrskodd fra Helgøya til holmen.

Helgøyas sydspiss, strandområdet fra Hovinsholm til Hovelsrud, og Hovinsholmen, er et område med en utpreget geologi. Bergarten består av skifer og sandstein. Området viser en del av den kambrosilurske lagrekken i Oslofeltet. Strandprofilet viser et snitt gjennom Ortocerkalken og overliggende lag. Dette er et område med forekomster av fossiler.[4][5][6] Hovinsholmformasjonen, også kalt Hovinsholmskifer, består av grå leirskifer i veksling med kalksandstein og spredte kalkknoller. Laget gjenfinnes i andre deler av mjøs-regionen og er tidfestet til mellom til sen ordovicium.[7]

Ifølge tradisjonen ble den store gravhaugen reist over Ottar Gudbrandsson, som falt i et slag mellom hans far Gudbrand Herse og Halvdan Svarte midt på 800-tallet. Antakelig er gravhaugen i virkeligheten fra eldre jernalder.

GalleriRediger

Hovinsholmen
Hovinsholmen, gravhaug fra øst  
Hovinsholmen, gravhaug fra vest  
Hovinsholmen, geologi vestside  
Hovinsholmen, geologi vestside  
Hovinsholmen, geologi vestside  
Hovinsholmen geologi nordvest-mot nord  
Hovinsholmen geologi nordvest  

ReferanserRediger

  1. ^ «Hovinsholmen». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  2. ^ «Hovinsholmen». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  3. ^ «Hovinsholmen». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  4. ^ Norges gelogiske undersøkelse - Faktaark Helgøya
  5. ^ Norges gelogiske undersøkelse - Geologisk naturarv Arkivert 17. desember 2014 hos Wayback Machine. zoom inn på Helgøya \ Hovinsholmen
  6. ^ UIO, Naturhistorisk museum, Hovinsholmformasjonen
  7. ^ Norges gelogiske undersøkelse - Hovinsholmformasjonen