Hovin Teglverk

tidligere teglverk i Oslo

Hovin Teglverk var et teglverk som lå på Hovin i Oslo, nær der Hasle stasjon ligger i dag. Verket ble opprettet i 1893, og Johs. J. Bruun er oppgitt som eier tidlig, men det er usikkert om han også var etablerer.[1] Oslo byleksikon oppgir at Hovin ble kjøpt av selskapet A/S Hovind Gaard & teglverk i 1911.[2]

Hovin Teglverk i 1911.

I 1916 tok Oslo kommune over verket i forbindelse med oppkjøp av eiendommene Valle, Søndre Hovin og del av Ulven. Brødrene Sand stod som eiere i 1916, og forpaktet driften videre også etter kommunens oppkjøp. Fra 1923 tok kommunen over driften selv.[1]

Teglverket ble nedlagt 1967. Siste bestyrer var ingeniør John Svendsen. På tomten kom Teglverket skole og parken Teglverksdammen i 2015.

Det ble produsert hovedsakelig murstein og takstein ved verket. Hovin var kjent for sin håndbankede fasadestein, som blant annet er brukt på Oslo rådhus og Oslo Trygdekasse. Verkets mest produktive periode var i etterkrigsårene med en produksjon på opp mot 9 millioner stein per år. Produksjonen falt utover 1950-årene og var på et minimum ved nedleggelsen i 1967.[1]

Referanser rediger

  1. ^ a b c teglverk.no: Hovin Teglverk, hentet 17. oktober 2023
  2. ^ Knut Are Tvedt (hovedred.) m.fl., red. (2000). «Hasle». Oslo byleksikon (4 utg.). Oslo: Kunnskapsforlaget. s. 233.