Hovedområde (Wales)

(Omdirigert fra «Hovedområder i Wales»)

Et hovedområde i Wales (engelsk: principal area) er en enhetlig myndighet med lokalt selvstyre. De 22 hovedområdene i Wales har forskjellige benevnelser – 9 grevskap (counties), 3 byer (cities) og 10 grevskapsdistrikter (county boroughs) – men alle har samme status. Hovedområdene ble opprettet 1. april 1996.

De åtte grevskapene som fantes mellom 1974 og 1996 kalles nå bevarte grevskap, og har visse seremonielle funksjoner.

Områdene er grevskap, såfremt de ikke er merket med * (byer) eller † (grevskapsdistrikter). Walisiske navn står i parentes der de avviker fra det engelske.

 1. Merthyr Tydfil (Merthyr Tudful) †
 2. Caerphilly (Caerffili) †
 3. Blaenau Gwent
 4. Torfaen (Tor-faen) †
 5. Monmouthshire (Sir Fynwy)
 6. Newport (Casnewydd) *
 7. Cardiff (Caerdydd) *
 8. Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg) †
 9. Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr) †
 10. Rhondda Cynon Taf
 11. Neath Port Talbot (Castell-nedd Port Talbot) †
 12. Swansea (Abertawe) *
 13. Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)
 14. Ceredigion
 15. Powys
 16. Wrexham (Wrecsam) †
 17. Flintshire (Sir y Fflint)
 18. Denbighshire (Sir Ddinbych)
 19. Conwy
 20. Gwynedd
 21. Anglesey (Ynys Môn)
 22. Pembrokeshire (Sir Benfro)
Autoritetsdata