Horisontal smitte

Horisontal smitte er smitte av bakterier, virus, sopp eller parasitter mellom individer av samme art som ikke foregår mellom foreldre og avkom. Slik smitte kan foregå direkte mellom individer eller ved hjelp av en mellomvert. Seksuelt overførbar infeksjon er også horisontal smitte.

På norsk brukes gjerne begrepet i fiskeoppdrett.