Honorær konsul eller valgkonsul er en konsul som er leder for et honorært konsulat. Slike konsulater opprettes gjerne dersom et land ikke har egne diplomater i en by med et visst samkvem med senderlandet. En honorær konsul er oftest statsborger i vertslandet. Hvis embetet er ulønnet, kan den honorære konsulen ta seg betalt for sine tjenester.


Autoritetsdata