Homospori

Homospori er betegnelsen på formering med én type sporer hos karsporeplanter, det vil i Norge si hos kråkefotplanter, sneller eller bregneplanter. Slike planter formerer seg ved generasjonsveksling, det vil si kjønnet og ukjønnet formering annenhver gang. Den ukjønnede generasjonen er den dominerende.

Karsporeplanter er karplanter, men de formerer seg ved sporer i stedet for ved frø. Når sporen vokser dannes det et protallium, som er en liten kjønnet mellomgenerasjon som ikke lever lenge. Fra denne vokser det opp en langt større, kjønnsløs (ukjønnet) men langtlevende generasjon av planter, som produserer nye sporer.

Det motsatte av homospori er heterospori, som betegner karsporeplanter hvor det dannes både store hunnsporer og små hannsporer, og hvor disse sitter på ulikt sted på den sporedannende planten.