Home Mission Society

American Baptist Home Mission Societies er en kristen misjonærvirksomhet. Den har sin opprinnelse i Home Mission Society, som ble etablert i New York City i 1832 for å operere i Det ville vesten med den erklærte målsetning «å forkynne evangeliet, opprette nye kirker og å gi støtte og kirkelig ledelse til de ukirkelige og nødlidende». På 1800-tallet ble den relatert til den baptistiske Triennial Convention. Den er idag en del av etterfølgeren American Baptist Churches, USA, tidligere kjent som Northern Baptist Convention (1907–1950) og American Baptist Convention (1950–1972). Gjennom organisatoriske sammenslåinger er den også etterfølgeren til flere baptistisk organisasjoner på 1800-tallet som bedrev misjonering og utdannelse, og som blant annet var opptatt av publikasjoner (1824), kvinner (1877) og utdannelse (1888).