Holistisk forbund

Holistisk Forbund er et norsk livssynssamfunn som ble stiftet 16. november 2002.[1] Forbundet har røtter i alternativbevegelsen og miljøet rundt Alternativt nettverk i Oslo. Holistisk forbund skiller mellom religion og åndelighet, og fokuserer på at menneskets oppfatning og forståelse av tilværelsen alltid er i endring.

Idégrunnlag og bakgrunnRediger

Holisme er et livssyn som bygger på at alt henger sammen, og at helheten er større enn summen av enkeltdelene.Ifølge organisasjonen har menneskets forståelse av verden og virkeligheten stadig vært i forandring. Holister søker derfor ikke en endelig, allmenngyldig sannhet som er sann for alle, til alle tider. Holistisk Forbund skiller mellom religion og åndelighet. Religioner har, ifølge holister, i en del tilfeller virket hemmende for individets selvstendige tenkning og utvikling, men rasjonell tankegang og forskning står ikke i motsetning til åndelig erkjennelse og innsikt. Holister mener at det finnes en åndelig virkelighet som mennesket kan erfare, og derved utvikle en enda dypere innsikt i. Holister mener den menneskelige bevissthet sannsynligvis har et potensial som langt overskrider menneskets utviklingstrinn per i dag.

AktiviteterRediger

Holistisk forbund jobber for å fremme

Holistisk Forbund tilbyr ritualer ved livets overganger: navneritual, holistisk konfirmasjon, ekteskapsinngåelse og gravferd.

Målet med holistisk konfirmasjon er å gi konfirmantene en trygg arena for å utforske og bli kjent med egen åndelighet på vei mot voksenlivet. Konfirmasjonsopplegget ble første gang arrangert i 2006 i Oslo.[4] Det avholdes hvert år en serie undervisningskvelder med ulike temaer; som holisme, økologi, etnisk mangfold, rusproblematikk, seksualitet, drømmer og energiforståelse. Målet med undervisningen er ikke å komme med alle svarene, men snarere å så en spire av inspirasjon og nysgjerrighet hos konfirmantene, slik at de kan danne seg en egen mening. I tillegg til undervisningskveldene består konfirmasjonen av en visjonshelg med utesitting og en avslutningsseremoni der familien er invitert. Mottoet for Holistisk konfirmasjon er: Det finnes mer mellom himmel og jord enn det du har lært på skolen.[5]

OrganisasjonRediger

Forbundet gir ut medlemsbladet «Holisten» tre ganger årlig.

Holistisk Forbund har lokallag i Oslo/Akershus, Hedmark, Stavanger, Nesodden og på Hitra.

Holistisk Forbund er en av medlemsorganisasjonene i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Forbundet er også medlem av ForUM (Forum for Utvikling og Miljø) og «Åpen Kanal».

Styreledere
  • Inge Ås (2002–2005)
  • Jens Petter Elvestad (2005–2006)
  • Bjørn Jansen (2006–2009)
  • Anne Kristine Ramberg-Mohn (2009-2014)
  • Tor Aleksandersen (2014- )

ReferanserRediger

  1. ^ Artikkel om stiftelsen i Ny Tid 22. november 2002
  2. ^ Medlemsbladet Holisten nr 2, 2008 side 8: Utdrag fra Fredsboka
  3. ^ §1 i vedtektene til Holistisk Forbund
  4. ^ Guro Siebeko og Irene Marøy. «Ritualer i Holistisk Forbund» (PDF). Holisten. Besøkt 11. mars 2015. 
  5. ^ Hva er Holistisk konfirmasjon?

Eksterne lenkerRediger