Holistisk forbund

norsk livssynssamfunn

Holistisk Forbund er et norsk livssynssamfunn som ble stiftet 16. november 2002.[1] Forbundet har røtter i alternativbevegelsen og miljøet rundt Alternativt nettverk i Oslo. Holistisk forbund skiller mellom religion og åndelighet, og fokuserer på at menneskets oppfatning og forståelse av tilværelsen alltid er i endring.

Grunntanken i holisme er at Holisme er en helhetlig tankegang og et helhetlig livssyn, som bygger på forståelsen av at alt henger sammen og at vi alle har et felles individuelt og kollektivt ansvar for helheten.[2] En gjennomgående tankegang er at Vår livsførsel påvirker andre levende vesener, og at vi derfor bør tilpasse oss en mer holistisk livsstil.

Idégrunnlag og bakgrunn rediger

Ungdomsopprøret på slutten av 1960-tallet bidro til at det vokste frem alternativbevegelser i mange vestlige land. I Norge så man en økt interesse og tilslutning til det alternative fra 1990-tallet og fremover. Det er tre vesentlige tendenser som har vært betydningsfulle for denne bevegelsen, ansvar for jorden og naturen, åpenhet for alternative behandlings metoder knyttet til natur og åndelighet og en utfordring av det gjeldende gudsbegrepet. Det siste har bidratt til en utvikling av en alternativ åndelighet, noe som gjerne kalles for ny spiritualitet eller ny åndelighet.

Alternativt nettverk var organisasjonen i Norge som utviklet forente mange av de alternative strømningene gjennom å bla arrangere store messer, kalt for alternativmesser. Det var på en slik messe at forbundet så dagens lys 16. november 2002. Holistisk Forbund er en landsdekkende organisasjon. En organisasjon er etablert i hele landet og er blitt et registrert livssyn.

Holisme er et livssyn som bygger på at alt henger sammen, og at helheten er større enn summen av enkeltdelene. Ifølge organisasjonen har menneskets forståelse av verden og virkeligheten stadig vært i forandring. Holister søker derfor ikke en endelig, allmenngyldig sannhet som er sann for alle, til alle tider. Holistisk Forbund skiller mellom religion og åndelighet. Religioner har, ifølge holister, i en del tilfeller virket hemmende for individets selvstendige tenkning og utvikling, men rasjonell tankegang og forskning står ikke i motsetning til åndelig erkjennelse og innsikt. Holister mener at det finnes en åndelig virkelighet som mennesket kan erfare, og derved utvikle en enda dypere innsikt i. Holister mener den menneskelige bevissthet sannsynligvis har et potensial som langt overskrider menneskets utviklingstrinn per i dag.

Aktiviteter rediger

Holistisk forbund jobber for å fremme

Holistiske ritualer rediger

I 2006 nedsatte man en prosjektgruppe som skulle utarbeide et eget konfirmasjonsopplegg for holistisk konfirmasjon. Konfirmasjonsopplegget startet i 2008 og har pågått deretter fortsatt i Oslo og andre større byer i Norge.[5]

Målet med holistisk konfirmasjon er å gi konfirmantene en trygg arena for å utforske og bli kjent med egen åndelighet på vei mot voksenlivet. Konfirmasjonsopplegget ble første gang arrangert i 2006 i Oslo.[6] Det avholdes hvert år en serie undervisningskvelder med ulike temaer; som holisme, økologi, etnisk mangfold, rusproblematikk, seksualitet, drømmer og energiforståelse. Målet med undervisningen er ikke å komme med alle svarene, men snarere å så en spire av inspirasjon og nysgjerrighet hos konfirmantene, slik at de kan danne seg en egen mening. I tillegg til undervisningskveldene består konfirmasjonen av en visjonshelg med utesitting og en avslutningsseremoni der familien er invitert. Mottoet for Holistisk konfirmasjon er: Det finnes mer mellom himmel og jord enn det du har lært på skolen.[7]

Holistisk Forbund har også satset på å utvikle sine egne ritualer. I 2009 fikk man godkjent vigselsrett av Fylkesmannen.

Holistisk Forbund tilbyr i dag ritualene Navnedag, Vielse og Gravferd.[8]

Organisasjon rediger

Holistisk Forbund styres av et hovedstyre.[9] Holistisk Forbund har lokallag flere steder i landet. Landsmøtet er åpent for alle medlemmer.

Da Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ble startet i 1996 deltok Alternativt Nettverk som en av stifterne. Denne plassen ble senere overført til Holistisk Forbund. Holistisk Forbund er også medlem av paraplyorganisasjonen Forum for utvikling og miljø og Interreligiøst klimanettverk.

Holistisk Forbund har fra starten av gitt ut sitt eget medlemsblad kalt Holisten. Tidsskriftet kommer ut i papirform to ganger i året.[10]

Ritualledere eller seremoniledere har en sentral plass i organisasjonen.[bør utdypes]

Styreledere rediger

 • Inge Ås (2002–2005)
 • Jens Petter Elvestad (2005–2006)
 • Bjørn Jansen (2006–2009)
 • Anne Kristine Ramberg-Mohn (2009–2014)
 • Tor Aleksandersen (2014–2016)
 • Kari Bansal (2016–2022)
 • Bente Kvilhaugsvik (2022–)[11]

Referanser rediger

 1. ^ Artikkel om stiftelsen i Ny Tid 22. november 2002
 2. ^ «Verdigrunnlag». Holistisk Forbund. Arkivert fra originalen 7. februar 2022. Besøkt 7. februar 2022. 
 3. ^ Medlemsbladet Holisten nr 2, 2008 side 8: Utdrag fra Fredsboka
 4. ^ §1 i vedtektene til Holistisk Forbund
 5. ^ «Konfirmasjon». Holistisk Forbund. Arkivert fra originalen 7. februar 2022. Besøkt 7. februar 2022. 
 6. ^ Guro Siebeko og Irene Marøy. «Ritualer i Holistisk Forbund» (PDF). Holisten. Besøkt 11. mars 2015. 
 7. ^ Hva er Holistisk konfirmasjon?
 8. ^ «Ritualer». Holistisk Forbund. Arkivert fra originalen 7. februar 2022. Besøkt 7. februar 2022. 
 9. ^ «Hovedstyre». Holistisk Forbund. Arkivert fra originalen 7. februar 2022. Besøkt 7. februar 2022. 
 10. ^ «Holisten». Holistisk Forbund. Arkivert fra originalen 7. februar 2022. Besøkt 7. februar 2022. 
 11. ^ «Styrets medlemmer». Besøkt 9. desember 2022. 

Eksterne lenker rediger