Holandsvika

bygd i Nordland

Holandsvika er ei bygd i enden av Drevjadalen i Vefsn, Nordland, vel 15 kilometer nord for Mosjøen.[1] Sør for Holandsvika ligger bygdene Søfting og Skaland.Navnet Holandsvika knyttes til gårdene Holand (Vefsn), som ligger på en høyde i vestskråningen av  Vetfjellet (Veto). Stedsnavnet Holandsvika dekker imidlertid et område som strekker seg langt utenfor Holandsgårdene. Holandsvika regnes å dekke den nederste delen av Drevjadalen, det vil si utløpet av Drevjeelva på sørøstlig side. Området dekker i dag foruten Holand (Vefsn); også Holandssjøen, Laremmen, Myrmo (Vefsn), og Nyland (Vefsn). Den nedlagte jernbanestasjonen «Holandsvika» ligger for eksempel på Nyland (Vefsn), som ligger i den nordlige utkant av det området som dekkes av stedsnavnet Holandsvika.

Gammelt foto av kai i Holandsvika
Panoramabilde over Holandsvika på vinteren.

Navn og beliggenhet rediger

Nordlandsbanen og fylkesvei 78 går gjennom bygda, der de skiller lag henholdsvis nordover og vestover.

Postkontor og nærbutikker rediger

Holandsvika stasjon (foto: Norsk jernbanemuseum)

Holandsvika hadde eget Poståpneri i tidsrommet 1.10.1919, til 15.07.1996, og hadde postnummer 8666. Postkontoret var først knyttet landhandelen til Gunnar Holand, senere overtok landhandler Ottar Holand, før kontoret ble flyttet til samvirkelaget på Nyland i 1963. Postkontoret ble nedlagt i 1996, og postnummeret ble historie.[2]

Næringsliv rediger

Arbeidet med utfylling av våtmarksområdet Drevjeleira er påbegynt.

Vefsn kommune har besluttet å klargjøre Drevjeleira som fremtidig industriområde, det er derfor påbegynt et arbeide med å dekke dette våtmarksområde med fyllmasse.

Arbor hadde i sin tid en fabrikk i bygda, nærmere bestemt på Nyland (Vefsn). Denne fabrikken er nå nedlagt.

Fiskeri og skipstrafikk rediger

Tradisjonelt har det vært stor aktivitet knytte til fiske og transport i Holandssjøen, som er et begrenset område av strandsonen i Holandsvika. Det skal ha vært mellom 40 og 50 naust og buer på dette lille området i 1850 (GH), og en del av dette skal ha vært utgangspunkt for lofotfiske.[3]

Lokalbåt og senere tankanlegg

Panoramabilde av Holandsvika. I venstre bildekant ser vi litt av nabobygda Lindset. I høyre bildekant kan vi se utløpet av Drevjeelva (Drevjo). Midt på bildet kan vi se det påbegynte arbeidet med å fylle igjen våtmarksområdet på Drevjeleira (Drevjeleiro). Bak Vefsnfjorden kan vi skimte fjellformasjonen; De syv søstre i horisonten.

Kultur rediger

Lokalt er bygda kjent for Ner-Drevjo Revylag.

Referanser rediger

  1. ^ Holandsvika på Norgeskart.no fra Statens kartverk
  2. ^ Skorpen, Knut (2014). Gardshistorie for Vefsn. Mosjøen: Vefsn bygdeboknemnd. s. 399. ISBN 978-82-990173-6-7. «Avsnitt om Holandsvika postkontor» 
  3. ^ Holand, Gunnar (1948). Drevja. Mosjøen: Joh.Pettersens forlag. s. 42. «Om naust og buer ved Holandssjøen»