Il libro del cortegiano

(Omdirigert fra Hoffmannens bok)

Il libro del cortegiano (Hoffmannens bok) er et verk av den italienske renessanseforfatteren Baldassare Castiglione. Boka kom ut i 1528, og tegner et idealbilde av sin tids hoffmann og diplomat. Castiglione hadde da han skrev boka en karriere bak seg som betrodd hoffmann og sendemann, både for hertugen av Urbino og som pavelig nuntius.

Cortegiano, 1549

Boka er skrevet i samtaleform, og foregir å gjengi samtaler som føres ved hoffet i Urbino. Samtalene strekker seg over fire kvelder. De to første handler om de egenskapene som en hoffmann bør ha. Han må være av edel byrd og i tillegg ha erhverva seg dannelse i filosofi, litteratur, kunst og musikk. Like viktig er det å ha kunnskap om våpen og militære spørsmål. Han skal for øvrig være så godt inne i disse spørsmåla at han kan føre en uanstrengt samtale om dem, som om det var en ren fornøyelse å diskutere dem.

Den tredje kvelden dreier samtalen over på ønskverdige egenskaper hos en hoffdame. Den fjerde og siste kvelden handler om forholdet mellom hoffmannen og fyrsten. Her avsluttes boka med en filosofisk utredning om kjærlighetens vesen og menneskets forhold til det skjønne.