Hjemmenettverk

datanettverk som letter kommunikasjon mellom enheter i nærheten av et hjem

Et hjemmenettverk er en betegnelse på datanettverk (f.eks. lokalnett) som brukes i nærheten av et hjem. Det gir elektronisk utstyr i hjemmet økt evne til samhandling, med muligheter for økt grad av bygningsautomasjon. Eksempler på utstyr som kan ha nytte av slike nettverk er smartutstyr, skrivere, smarttelefoner og personlige datamaskiner. Funksjoner i et hjemmenettverk kan brukes til å øke livskvaliteten ved å automatisere repetitive oppgaver, gi økt personlig produktivitet, forbedret sikkerhet, eller lettere tilgang til underholdning og andre funksjoner.

Eksempel på et enkelt hjemmenettverk

Se også rediger