Hjelpeverge

Hjelpeverge er et begrep fra den tidligere vergemålsordningen, opphevet fra 1. juli 2013. Hjelpevergen var etter denne ordningen en person som er oppnevnt av overformynderiet til å bistå og forvalte verdiene for en myndig person som på grunn av senil demens, utviklingshemning, sinnssykdom eller legemlig funksjonshemming ikke kan ivareta egne interesser[1]. Oppnevnelse av hjelpeverge innebærer ikke at vedkommende som får hjelpeverge er umyndiggjort[2]. Virksomheten er dels regulert av lov og dels av departementale forskrifter. I den nye vergemålsordningen er skillet mellom verge og hjelpeverge opphevet: alle verger er nå bare verger[3].

Hjelpeverger skulle primært forvalte den vergetrengendes økonomi, og dernest være rettslig stedfortreder. Den vergetrengende kunne selv søke om hjelpeverge, og som utgangspunkt skulle vedkommende også samtykke i at det skulle oppnevnes hjelpeverge[4]. Dersom personen ikke var i stand til å forstå betydningen av samtykket, kunne søknaden skrives av tilsynslegen.

Ved utnevnelse av hjelpeverge ble det samtidig nærmere bestemt hva slags formelle saker hjelpevergen kunne ta avgjørelser i[5]. Hjelpevergen var forpliktet til å skrive årsregnskap og rapport til overformynderiet[6].

Noen advokater har slike verv, men vanligere er det med en pårørende eller annen slektning.

ReferanserRediger

  1. ^ Vergemålsloven 1927 § 90a
  2. ^ Ot.prp.nr. 45 (1989-1990) s. 7
  3. ^ Bl.a. vergemålsloven 2010 § 101 nr. 2
  4. ^ Vergemålsloven 1927 § 90a
  5. ^ Vergemålsloven 1927 § 90b
  6. ^ Vergemålsloven 1927 § 77, gjort gjeldende for hjelpeverger via § 90c

Eksterne lenkerRediger