Hjelpemiddel

(Omdirigert fra «Hjelpemidler»)

Et hjelpemiddel skal bidra til å redusere praktiske problemer. Det kan være både personlig assistanse, et tiltak eller tekniske løsninger og skal inngå som en del av en helhetlig plan. Formidling skjer via kontaktperson i kommunen eller direkte fra Hjelpemiddelsentralen.

Hvem kan få hjelpemidler? rediger

Har man varig (over to år) og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan man få stønad til hjelpemidler fra folketrygden. Har man et kortvarig behov for hjelpemidler (eks: krykker etter en operasjon), må man be om hjelp fra kommunen.

Hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for at man skal

  • få løst praktiske problemer i dagliglivet
  • kunne bli pleid i hjemmet
  • fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
  • bli i stand til å skaffe seg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening.

Eksterne lenker rediger