Historisk kart

Historiske kart er kart som ikke lenger er i aktivt bruk, men som likevel har en stor verdi sett i et historisk perspektiv. Slike kart kan være en kilde til historiske opplysninger, men kan også sees på som kunstverk og har sin egenverdi også på grunn av dette.

Kart fra 1765: «Situations Carte aaver Fæstningen Friderichsten, Friderichshald og med Dele af det Indiske Compagnie Destrigte»

Betegnelsen brukes også om kartserier som viser hvordan land og riker kommer og går.

Kilder til historiske kartRediger

Det finnes en rekke kilder til historiske kart. De viktigste i Norge er:

Se ogsåRediger