For den greske astronomen, se Hipparkhos.

Hipparcos (et akronym for High Precision Parallax Collecting Satellite) var en satellitt skutt opp av Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) i 1989; den var i tjeneste mellom 1989 og 1993. Den var det første romeksperimentet viet til astrometri, den nøyaktige målingen av stjerneposisjoner, parallakser og egenbevegelser. Hipparcos Catalogue, en høypresisjons-katalog over mer enn 100 000 stjerner, ble publisert i 1997. Katalogen Tycho Catalogue, med lavere presisjon, over mer enn en million stjerner ble publisert på samme tid, mens den forbedrede Tycho-2 Catalogue over 2,5 millioner stjerner ble publisert i 2000.

Hipparcos-satellitten i Large Solar Simulator, ESTEC i februar 1988