Hindenburgdamm er et dike (kan også beskrives som molo med landfeste i begge ender, eller en fyllmassedam) som forbinder vadehavsøyen Sylt med fastlandet. Den trafikkeres med dobbeltsporet jernbane for biler og passasjerer mellom Westerland på Sylt og Niebüll på fastlandet. Demningen er ca. 11 km lang.

Hindenburgdamm
Hindenburgdamm
Biltoget til Sylt

Demningen er oppkalt etter rikspresident Paul von Hindenburg, og ble bygget ut mellom 1923 og 1927 til en pris av 1700 riksmark pr. løpende meter. Fra 1932 ble trafikken lagt om til enkeltspors jernbane med biltransport, noe som har blitt fulgt opp med dobbeltspor og hyppige avganger. Ønske om utvidelse til bilvei er foreløpig ikke blitt oppfylt.

Før demningen kom, gikk trafikken over Tønder/ Højer – Munkmarsk med ferje. Den ble internasjonal ved at Højer ble dansk i 1920, slik at tyske passasjerer ble uleiliget.

Demningen kuttet av en tidevannsstrøm, noe en antar kan ha medført store utglidninger av landmasser ved Hörnum helt syd på Sylt ved at strømmen måtte finne alternativt løp.

Eksterne lenker rediger