Himmelretninger er de fire hovedretningene på kompasset: nord, sør, øst og vest. De fire himmelretningene tilsvarer de fire gradverdiene på et kompass: nord: 0 grader, øst: 90 grader, sør: 180 grader og vest: 270 grader. Enkelte kompass bruker enheten gon, hvor de fire retningene da tilsvarer henholdsvis 0, 100, 200 og 300 gon.[trenger referanse]

Fire himmelretninger

rediger

Med bare fire himmelretninger å forholde seg til blir inndelingen av vinklene svært grov og strengt tatt vil enhver vinkel mellom 315 og 45 grader bli angitt som nord, enhver vinkel mellom 45 grader og 135 grader angitt som øst og så videre. Følgende tabell angir de primære vinklene for de fire himmelretningen og vinklenes yttergrenser:

Forkortelse Beskrivelse Grader

Gon

Min. Middel Maks. Min. Middel Maks.
N nord 315 0 45 350 0 50
Ø øst 45 90 135 50 100 150
S sør 135 180 225 150 200 250
V vest 225 270 315 250 300 350

Åtte himmelretninger

rediger

I praksis trenger en ofte en finere inndeling enn kun fire himmelretninger. For eksempel innen værvarsling er det vanlig å bruke åtte himmelretninger. En ny retning er da definert mellom hver av de fire hovedretningene: retningen nordøst er midt mellom nord og øst, retningen sørøst er midt mellom øst og sør og så videre.

Forkortelse Beskrivelse Grader

Gon

Min. Middel Maks. Min. Middel Maks.
N nord 337,5 0 22,5 375 0 25
nordøst 22,5 45 67,5 25 50 75
Ø øst 67,5 90 112,5 75 100 125
sørøst 112,5 135 157,5 125 150 175
S sør 157,5 180 202,5 175 200 225
SV sørvest 202,5 225 247,5 225 250 275
V vest 247,5 270 292,5 275 300 325
NV nordvest 292,5 315 337,5 325 350 375

16 himmelretninger

rediger

I enkelte tilfeller trenger man en enda finere inndeling. På ny defineres en ny retning mellom hver av de foregående åtte himmelretningene. Dette gir følgende 16 himmelretninger:

Forkortelse Beskrivelse Grader

Gon

Min. Middel Maks. Min. Middel Maks.
N nord 348,75 0 11,25 387,5 0 12,5
NNØ nord-nordøst 11,25 22,5 33,75 12,5 25 37,5
nordøst 33,75 45 56,25 37,5 50 62,5
ØNØ øst-nordøst 56,25 67,5 78,75 62,5 75 87,5
Ø øst 78,75 90 101,25 87,5 100 112,5
ØSØ øst-sørøst 101,25 112,5 123,75 112,5 125 137,5
sørøst 123,75 135 146,25 137,5 150 162,5
SSØ sør-sørøst 146,25 157,5 168,75 162,5 175 187,5
S sør 168,75 180 191,25 187,5 200 212,5
SSV sør-sørvest 191,25 202,5 213,75 212,5 225 237,5
SV sørvest 213,75 225 236,25 237,5 250 262,5
VSV vest-sørvest 236,25 247,5 258,75 262,5 275 287,5
V vest 258,75 270 281,25 287,5 300 312,5
VNV vest-nordvest 281,25 292,5 303,75 312,5 325 337,5
NV nordvest 303,75 315 326,25 337,5 350 362,5
NNV nord-nordvest 326,25 337,5 348,75 362,5 375 387,5

32 himmelretninger

rediger

I noen få tilfeller har en behov for en enda finere inndeling. Igjen defineres en ny retning mellom hver av de foregående retningene. Dette gir 32 himmelretninger. I praksis brukes en slik inndeling lite, men det var helt vanlig at gamle kompassroser var delt inn i følgende 32 himmelretninger:

Forkortelse Beskrivelse Grader

Gon

Min. Middel Maks. Min. Middel Maks.
N nord 354,375 0 5,625 393,75 0 6,25
NtØ nord til øst 5,625 11,25 16,875 6,25 12,5 18,75
NNØ nord-nordøst 16,875 22,5 28,125 18,75 25 31,25
NØtN nordøst til nord 28,125 33,75 39,375 31,25 37,5 43,75
nordøst 39,375 45 50,625 43,75 50 56,25
NØtØ nordøst til øst 50,625 56,25 61,875 56,25 62,5 68,75
ØNØ øst-nordøst 61,875 67,5 73,125 68,75 75 81,25
ØtN øst til nord 73,125 78,75 84,375 81,25 87,5 93,75
Ø øst 84,375 90 95,625 93,75 100 106,25
ØtS øst til sør 95,625 101,25 106,875 106,25 112,5 118,75
ØSØ øst-sørøst 106,875 112,5 118,125 118,75 125 131,25
SØtØ sørøst til øst 118,125 123,75 129,375 131,25 137,5 143,75
sørøst 129,375 135 140,625 143,75 150 156,25
SØtS sørøst til sør 140,625 146,25 151,875 156,25 162,5 168,75
SSØ sør-sørøst 151,875 157,5 163,125 168,75 175 181,25
StØ sør til øst 163,125 168,75 174,375 181,25 187,5 193,75
S sør 174,375 180 185,625 193,75 200 206,25
StV sør til vest 185,625 191,25 196,875 206,25 212,5 218,75
SSV sør-sørvest 196,875 202,5 208,125 218,75 225 231,25
SVtS sørvest til sør 208,125 213,75 219,375 231,25 237,5 243,75
SV sørvest 219,375 225 230,625 243,75 250 256,25
SVtV sørvest til vest 230,625 236,25 241,875 256,25 262,5 268,75
VSV vest-sørvest 241,875 247,5 253,125 268,75 275 281,25
VtS vest til sør 253,125 258,75 264,375 281,25 287,5 293,75
V vest 264,375 270 275,625 293,75 300 306,25
VtN vest til nord 275,625 281,25 286,875 306,25 312,5 318,75
VNV vest-nordvest 286,875 292,5 298,125 318,75 325 331,25
NVtV nordvest til vest 298,125 303,75 309,375 331,25 337,5 343,75
NV nordvest 309,375 315 320,625 343,75 350 356,25
NVtN nordvest til nord 320,625 326,25 331,875 356,25 362,5 368,75
NNV nord-nordvest 331,875 337,5 343,125 368,75 375 381,25
NtV nord til vest 343,125 348,75 354,375 381,25 387,5 393,75