The Highway

(Omdirigert fra Highway)

The Highway er ei gate i bydelen Tower Hamlets i østlige sentrale London. Gata begynner rett øst for Tower of London og går østover til Limehouse, og utgjør dermed nordgrense for det området langs Themsen som kalles Wapping. Fram til 1937 het gata Ratcliff Highway.

Highway er en gammel veg; allerede i romertida var den en veg som førte østover fra den befesta byen. Midt på 1500-tallet ble den beskrevet som en veg med «lange rekker av alm og andre trær», men da John Stow skrev sin Survey of London i 1598, var den blitt til «en skitten gate med rekker av småhus».

Etter hvert som sjøfarten vokste og London utvikla seg til å bli en av verdens største havnebyer, ble Ratcliff Highway oversvømt av sjøfolk på landlov og alle lovlige og ulovlige virksomheter som betjener sjøfolk i havnekvarterene. I 1811 fikk Ratcliff Highway bekrefta sin status som et senter for menneskelig forfall ved de såkalte Ratcliff Highway-drapene. I 1837 beskriver Charles Dickens i Sketches by Boz Ratcliff Highway som «et reservoar av skitt, drukkenskap og horer».

For å bli kvitt det sterkt belasta navnet Ratcliff Highway omdøpte myndighetene på slutten av 1800-tallet gata til St George Street. I 1937 fikk gata rett og slett navnet The Highway. Utover på 1900-tallet ble det gjort spredte forsøk på byfornyelse, men den største slumsaneringa sto tyske bomber for under andre verdenskrig.

I seinere år har Wapping og Highway blitt gjenstand for mer storstilte byfornelsesprosjekter, med Rupert Murdochs avishus News International som det mest synlige resultatet langs Highway.