Herresalen og Jomfrusalen

Herresalen og Jomfrusalen er navnet på to bygdeborgerTunøya i Sarpsborg kommune, Østfold. De er kanskje det mest kjente eksempel på det fenomenet som kalles «tvillingborger». Borgene antas å være anlagt i folkevandringstida, rundt 400-tallet.[1]

Bygdeborgen Jomfrusal utenfor Sarpsborg stammer fra jernalderen.

Borgene ligger på hver sin side av nåværende Fv 553, Maugestenveien, som følger et eldgammelt veifar fra kirkestedet ved Tune og nordover Tunøya. Det er nærliggende å tro at plasseringen av disse to borgene er bestemt av denne veien, og at de er ment som et forsvar mot militære angrep rettet mot sentralstedet ved Tune.

Jomfrusalen ligger ca. 500 m nord for Ravneberget fort,59°18′29″N 11°07′38″Ø rett øst for fylkesveien. Den ligger på en bergkolle, ca. 350 m nord-sør, ca. 100 m øst-vest, og som faller bratt av til alle kanter bortsett fra nordsiden, der adgangen er sperret av en ca. 50 meter lang mur med en inngang.

Herresalen ligger på en større kolle vest for Jomfrusalen,59°18′35″N 11°07′28″Ø og mellom fylkesveien og Herresalveien. Den er ca. 400 m nord-sør og 200 m øst-vest. Som ved Jomfrusalen er den best tilgjengelig fra nordsiden. Her er adgangen sperret med en ca. 150 meter lang mur med tre innganger. Muren starter ved bratthenget mot vest og svinger sørover langs østsiden av kollen.

Referanser rediger

  1. ^ Herresalen og Jomfrusalen[død lenke] Fra hjemmesidene til Sarpsborg kommune, besøkt 10. oktober 2012.