Hematologi er en gren innen fysiologi, patologi, indremedisin og pediatri, og omfatter læren om blodet og dets sykdommer. Hematologi involverer studiet av blodsykdommers fremkomst, diagnose, behandling, prognose samt prevensjon. En blodsykdom påvirker blodets sammensetning, slik som blodceller, hemoglobin og proteiner, samt blodets evne til å koagulere.

Sykdommene kan deles inn i ulike grupper: