Heman er et jødisk mannsnavn som betyr «trofast». I Det gamle testamente omtales flere med dette navnet.

En av dem var en levitt, sønn av Joel og barnebarnet til profeten Samuel. Heman var en tempelsanger og bror til Asaf, som også var sanger i templet (se 1. Krønikebok 6,33). Han er i Bibelen oppgitt som forfatter av Salme 88, en salme som er skrevet av en som opplever at han er i nød. I Første Krønikebok 25,4 og 22 sies det at Jerimoth er en etterkommer etter Heman.