Helseforsikring er forsikring som gir rett til helsebehandling på et forhåndsavtalt nivå og/eller økonomisk støtte til de medisinske kostnadene ved helsebehandling. Helseforsikring skiller seg således fra sykeforsikring, som gir økonomisk støtte ved bortfall av lønn på grunn av sykdom.

Helseforsikring er koblet opp mot aktører som fysioterapeuter, kiropraktorer, og legespesialister, og gjør det mulig å få tilgang på behandling som blant annet bidrar til å forebygge sykefravær. Det foreligger også en avtale med forsikringsselskapet på hvor mange behandlinger man kan få per år, deriblant 5 til 24 hos fysioterapeut.

Offentlig organisert, obligatorisk helseforsikring kalles gjerne folketrygd. Privat helseforsikring er vanlig i en rekke land, enten som supplement til folketrygden for å sikre raskere behandling, eller som det eneste sikkerhetsnettet ved sykdom i land uten en folketrygdordning. I Australia er den offentlige helseforsikringen Medicare delvis finansiert over skatteseddelen, mens det resterende beløpet betales som forsikringspolise og egenandel. I USA er de føderale helseforsikringene Medicare og Medicaid ikke dekkende uten behovsprøving, og en stor andel av innbyggerne er derfor avhengig av å kjøpe privat helseforsikring.