Åpne hovedmenyen
Helseetaten
Helseetaten
TypeKommunal etat
VirkeområdeOslo
Etablert1. januar 2012
EierOslo kommune
AnsatteCa. 850
Nettsideoslo.kommune.no

Helseetaten i Oslo (Helseetaten) er en etat i Oslo kommune under Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Helseetaten ble opprettet i 2012 gjennom en sammenslåing av Legevakten og Tannhelsetjenesten Oslo KF samt deler av Helse- og velferdsetaten og deler av Storbyavdelingen. Etaten ledes av direktør Runar Nygård.

Helseetaten driver Oslos offentlige legevakt og tannhelsetjeneste. Etaten har oppgaver knyttet til folkehelse, smittevern, miljørettet helsevern, migrasjonshelse og omsorgsrelaterte tjenester. Etaten ivaretar Oslos kommunelegefunksjon og har også ansvar for tilsyns-, revisjons- og kontrolloppgaver. Etaten ivaretar Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenesters operative systemeieransvar for sektorens fagsystemer. Etaten har bred helsefaglig kompetanse innenfor folkehelse, samfunnsmedisin og klinisk helsearbeid.

OrganiseringRediger

Helseetaten ledes av direktøren og hans lederteam med medlemmer fra hver av de sju avdelingene:

  • Adminstrasjonsavdelingen
  • Fagsystemavdelingen
  • Tannhelsetjenesten
  • Allmennlegevakten
  • Folkehelse- og omsorgsavdelingen
  • Avdeling for psykososiale tjenester
  • Avdeling Aker

Eksterne lenkerRediger