Helfo

Helsedirektoratets ytre etat
(Omdirigert fra «Helseøkonomiforvaltningen»)

Helfo (opprinnelig Helseøkonomiforvaltningen) er Helsedirektoratets ytre etat, og forvalter årlig om lag 45 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til helseaktører for pasientbehandling og utførte helsetjenester, og individuell refusjon av innbyggernes utgifter til blant annet legemidler og helsetjenester i inn- og utland.

Helfo
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 2009
Org.nummer986965610
DirektørØistein Brinck
HovedkontorTønsberg
UnderlagtHelsedirektoratet
Ansatte 431 (2022)[1]
Nettstedwww.helfo.no

Historikk

rediger

Helseøkonomiforvaltningen ble i 2004 etablert som Trygdeetatens oppgjørsorganisasjon, underlagt Rikstrygdeverket. I 2006 ble NAV etablert, og enheten skiftet navn til NAV Helsetjenesteforvaltning. Forvaltningsansvaret for helserefusjon ble flyttet fra NAV til Helsedirektoratet[1] i 2009, og enheten endret navn til Helfo.

Samfunnsoppdrag

rediger
 • Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta brukernes rettigheter og yte service til behandlere og innbyggere gjennom veiledning og informasjon om helsetjenesten.
 • Helfo skal forvalte rettigheter gitt gjennom folketrygdlovens kapittel 5 (stønad ved helsetjenester)[2] og bidra til god etterlevelse.
 • Saksbehandling, kontroll og utbetaling av stønader skal skje i henhold til økonomiregelverket og øvrige bestemmelser for offentlig virksomhet.
 • Helfo skal bidra til innsikt i velferdsordningens virkemåte, og videreutvikling av tjenesteområdene.

Stønadsordninger til innbyggere

rediger

Helfo forvalter helserettigheter for innbyggere gjennom refusjon over folketrygden (kapittel 5), som omfatter stønad til dekning av utgifter til helsetjenester. ​Formålet med stønaden er å gi hel eller delvis kompensasjon til medlemmer av folketrygden for nødvendige utgifter til helsetjenester.​

Helfo sørger for stønad til

 • undersøkelse og behandling hos helseaktører​
 • legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell​
 • ulike bidragsformål​
 • fødsler utenfor institusjon​

Servicetjenester til innbyggere

rediger
 • bytte av fastlege
 • frikort for helsetjenester
 • Europeisk helsetrygdkort
 • pasientformidling ved fristbrudd
 • brukerstøttefunksjon for alle tjenester på helsenorge.no
 • nasjonalt kontaktpunkt for EUs pasientrettighetsdirektiv

Tjenester til helseaktører

rediger
 • inngåelse av avtale om direkteoppgjør i selvbetjeningsløsningen Tjenesteportalen for helseaktører eller Altinn
 • saksbehandling og utbetaling av krav fra helseaktører for pasientbehandling og utførte helsetjenester
 • saksbehandling og utbetaling av krav fra apotek og bandasjister for legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell
 • saksbehandling og utbetaling av bidragsformål

Organisasjon og kontorstruktur

rediger

Helfo ledes av direktør Øistein Brinck. Helfo har fire styringslinjer:

 • Helfo kommunikasjon og servicetjenester
 • Helfo saksbehandling og utbetaling
 • Helfo kontroll
 • Helfo virksomhetstjenester

Helfo har kontorer i Tønsberg, Fredrikstad, Sola, Ørsta, Mo i Rana og Kirkenes.

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger