Helmut Kohls femte regjering

Helmut Kohls femte regjering var Forbundsrepublikken Tysklands regjering fra 15. november 1994 til 27. oktober 1998. Den var en koalisjonsregjering mellom CDU/CSU og FDP, og ble ledet av forbundskansler Helmut Kohl (CDU).

Endringer