Helleristningene i Herand

Helleristningene i Herand består av rundt 150 jordbruksristninger på Bakke ved tettstedet Herand i Ullensvang kommune, Hordaland. Helleristningsfeltet er antatt å være rundt 3 000 år gammelt, fra yngre bronsealder (1100–500 år fvt). Motivene spenner over skip, mennesker, offergroper, ringer og fruktbarhetssymboler. Feltet er spesielt på grunn av de mange erotiske motivene.

Feltet ligger like ved riksvei 550 til Utne, 500 meter øst for kaia i Herand på det som er kalt Kalhagen. På en bergknaus som kalles Mariskarvet, er det 85 figurer som forestiller blant annet båter, mennesker, fotspor, vann, ringer og groper. Tolkning av motivene foreslår livssyklus, religion, grøderikdom, sol og ritualer. Flere undersøkelser har vært gjort på stedet. Fra 1972 til i dag er det utført konserveringsarbeid, og flere nye ristninger er kommet for dagen. Ristningene er hogd inn i bergflaten med metallredskaper eller hard stein. Opprinnelig har de ikke vært malt, men i dag er dette gjort av fagfolk så motivene trer tydeligere frem for besøkende.

Den første som rapporterte om helleristningene, var lokalhistoriker og sogneprest i Ullensvang O. Olafsen i 1903.

Eksterne lenker

rediger