Helårsmagasin

Helårsmagasin er et vannmagasin som har en fylle- og tappesyklus på ett år. Vanntilsiget i et magasin varierer normalt med årstidene, størst tilsig er det under vår- og høstflom og mindre tilsig om sommeren og vinteren. Et helårsmagasin er stort nok til at det kan samle opp vannmengdene fra flomperiodene og dermed levere en jevn tilførsel av vann til kraftverket som ligger nedenfor.

Se ogsåRediger