Havnefyret eller Molofyret var et kommunalt innseilingsfyr som lå på Skoltegrunnsmoloen og var eid av Bergen Havnevesen. Fyret ble tent første gang i 1839 og ble nedlagt på 1920-tallet.

Historie Rediger

Nordnes fyr Rediger

Marinedepartementet ga etter forslag fra Havnekommisjonen samtykke til oppførelse av et lite fyr på Nordnes i 1839. Fyret skulle veilede de nord- eller sønnenfra kommende skip til Vågen og øvrige ankerplasser og bøyer. Det ble tilsatt en fyrvokter, og fyret tentes første gang 15. september 1839. Nordnes fyr var tent fra 15. september til 31. mars, og det lyste med et fast rødt lys i en halvsirkel på en mil.

Havnefyret Rediger

På Skolten ble det i årene 1863–1868 bygd en 100 meter lang og 7 meter bred molo med fortøyningsringer på begge sider. På moloens østside oppførtes i 1867 et ni meter høyt fyrtårn av støpejern. Fyret på Nordnes ble nedlagt, og et tidligere utlagt fyrskip ved moloen ble fjernet. (Fyrskip er betegnelsen på en fyrlykt som er plassert på et permanent oppankret fartøy. Skipet sank for øvrig siste dagen det gjorde tjeneste da det drev på moloen.) Havnefyret ble tent for første gang i desember 1867. I 1899 ble det malt et hvitt belte på fyrbygningen for å gjøre den mer synlig. Havnefyret, som viste et rødt lys, brant fra 1. august til 15. mai.

I 1891 ble det plassert en tåkeklokke i fyret. Klokken ble kjøpt fra Holmedalsgården av havnefogd Lars Iversen. Klokken har inskripsjonen: 1824–1891 Når posten til Christiania skulle gå for kjøpmennene på Børsen jeg ringte. 1891–1915 I fyret på Skoltegrunnsmoloen hengte jeg så og varslet når tåken de sjøfarende sinkte.

Nedlagt og erstattet Rediger

I 1917 var utbyggingen av Skoltegrunnsutstikkeren mer eller mindre ferdig. Da ble Havnefyret nedlagt og erstattet på 1920-tallet av en fyrlykt plassert på varehustaket på Skolten.

Arkiv Rediger

Kilder til Havnefyrets historie, deriblant fyrjournalene, finnes i arkivet etter Bergen Havnekontor. Arkivet er oppbevert ved Bergen Byarkiv. Havnekontorets fyrjournaler er journaler ført av fyrvokteren. Vi har journaler for begge fyrene. Journal over Beskaffenheden af Vind og Veir, Olieforbruget m.v. …for Nordnes Fyr for tiden 1847–1873 inneholder instrukser og reglement. Videre gir journalene informasjon om vær og vindforholdene dag for dag, oljeforbruk, trolig til fyrlampen, når lampen tentes og sluktes og ev. anmerkninger. For hver måned finnes en liten regnskapsoversikt over forbruk og kostnader til olje, «spiritus», bomullsgarn m.m.

Vaktjournalene for Havnefyret i årene 1873–1934 inneholder rubrikker for dato, klokkeslett, vind, sjøgang, luftens «beskaffenhet» (klart, tåke m.m.), og nedbør. Og videre; tidspunkt tenning og slukning, oljeforbruk, navn på fyrvokter, hvorvidt tåkesignalet har blitt anvendt, hvilke andre fyr som var synbare: Her står det som regel Kvarven og Askøynesset, samt ev. anmerkninger. Innførsler to ganger daglig. Og månedsvise inventaroversikter over lamper, sikringer m.m.

Ellers kan nevnes at arkivet etter Bergen og Omland Havnevesen inneholder en korrespondanse- og byggesaksserie som omhandler fyr i årene 1956–1981. Her finnes søknader fra ulike selskaper og privatpersoner, rapporter fra Bergen havnevesen o.a. vedr. fyr, fyrbelysning m.m. Opplysninger om fyrvesenet kan også finnes ved Statsarkivet i Bergen. Og videre finnes ytterligere informasjon i arkivet etter Fyrdirektoratet ved Riksarkivet.

Litteratur Rediger

  • Berg, Adolph 1933: "Bergens Havnebetjenters Forening 1908-26.april-1933." Bergen
  • Bjørkhaug, Birger & Poulsson, Sven 1987: "Norges fyr, bd. II." Oslo
  • Ertesvaag, Egil 1982: "Bergen bys historie III." Bergen
  • Fossen, Anders Bjarne 1985: "Bergen havn gjennom 900 år I." Bergen
  • Geelmuyden, Carl & Schetelig, Haakon (red.) 1915: "Bergen 1814-1914, bd. II." Utgitt av Bergen kommune
  • Hartvedt, Gunnar Hagen 1994: "Bergen byleksikon." Bergen
  • Haaland, Anders 2005: "Bergen havn gjennom 900 år II." Bergen
  • Korsvold, Jens 1958: "Bergens Havnebetjenters Forening 1908-1958." Bergen

Eksterne lenker Rediger