Have Germanerne invandret til Skandinavien fra nord eller fra syd?

Have Germanerne indvandret til Skandinavien fra nord eller syd? var en forelesning holdt av Ludvig Kristensen Daa under det nordiske naturforskermøtet i Christiania i 1868. Den kom senere på trykk.[1]

Ludvig Kristensen Daa fra boken En Christianiensers Erindringer fra 1850- og 60-Aarene av Yngvar Nielsen

Avhandlingen var Daas bidrag til kritikken av innvandringsteorien til P.A. Munch og Rudolf Keyser.[2] Daa tok i bruk etnologiske og geografiske kilder i sin argumentasjon mot at den norrøne stammen skulle ha innvandret til Skandinavia fra nord og øst omkring 6-700 år før Kristi fødsel. Han mente at topografien i de aktuelle innvandringsområdene gjorde det umulig for en stamme på vandring å ta seg frem. Han satte bl.a. spørsmålstegn ved hvorvidt en stamme på vandring fra Russlands indre kunne tilegne seg den maritime kunnskapen som ville ha vært nødvendig for å ta seg fram langs kysten av Hålogaland og over Ålandshavet.

Foredraget har blitt kalt en gravtale over Keyser og Munchs innvandringsteori.[3] Foredraget bidro sterkt til at fagfolk i stor grad var gått bort fra teorien innen tiårets slutt.

ReferanserRediger

  1. ^ Daa, Norsk Forfatter-Lexikon 1814-1880. Besøkt 14. september 2015
  2. ^ Ludvig Kristensen Daa, Norsk biografisk leksikon. Besøkt 14. september 2015
  3. ^ Dahl, Ottar (1990). «4». Norsk historieforskning i det 19. og 20. århundre. Universitetsforlaget. s. 91. ISBN 82-00-01593-9.