Haugetveit

Haugetveit er en gård som ligger i Åraksbø i Bygland. Den er den høyestliggende gården i kommunen med sine 520 moh. Den ligger i enden av bygdevegen som fører opp fra Åraksbø. Videre går bomvegen Årdalsveien 10 km videre østover fra gården, og Hovassveien går nordover til Hovatn. Denne er også bomveg.

Haugetveit
LandNorge Norge

Haugetveit
58°56′20″N 7°47′17″Ø

DriftRediger

På gården drives melke- og kjøttproduksjon i tillegg til skogsdrift. Den har totalt om lag 90 mål dyrket mark og 7 500 mål utmark, og en melkekvote på 45 000 liter.

BygningerRediger

På gården står et gammelt stabbur, trolig fra rundt 1600. Gården har to driftsbygninger, en er nyoppsatt i 2004 og brukes til løsdrift. Den opprinnelige driftsbygningen blei satt opp i 1957. Kårhuset, som er bygd i setesdalsstil, ligger noe lengre sør for den opprinnelige driftsbygningen. I 1982 blei nytt hus satt opp på den gamle husmannsplassen Holtæ, som ligger noe lengre sør for kårhuset.