Hasta er det latinske ordet for spyd. Hastae ble båret av tidlig romerske legionærer, og gav opphavet til deres navn, hastati. Senere i republikken, ble hastatiene i stedet utstyrt med pilum og gladius, og hasta ble bare brukt av triarii.