Harmonisering

Wikipedia-pekerside

Harmonisering har flere betydninger:

  • Innen rettsvitenskap og politikk betyr det forsøk på å samordne bestemmelsene i lover og regler. Det brukes oftest om bestrebelsene på å oppnå rettslikhet i ulike land, for eksempel mellom lovene i land tilknyttet EU
  • Innen teologi betyr det oftest å avklare ulikheter i fremstillingen mellom evangeliene.
Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Harmonisering.