Hakkeordensteorien

Hakkeordensteorien er en teori innen kapitalstruktur og kapitalfinansiering, som ble utviklet av Stewart C. Myers i 1984. Den presiserer at selskaper prioriterer finansieringskilder ut ifra loven om minst anstrengelse, eller minste motstand. Intern finansiering foretrekkes før ekstern når dette er tilgjengelig, og innen sistnevnte foretrekkes gjeld før aksjekapital. Ifølge teorien vil utstedelse av aksjer dermed være en «siste utvei».