Haitis riksvåpen ble introdusert i 1807 og det nåværende riksvåpenet ble laget i 1986. Hjelmtegnet er frihetsluen (frygisk lue), og våpnene forteller om folkets vilje til forsvar av frihet. Kongepalmen symboliserer selvstendighet. Valgspråket er «L'Union fait La Force» som betyr «Enhet gir styrke»

Haitis riksvåpen

Riksvåpenet finnes også på Haitis flagg.