Høyspent likestrømsoverføring

(Omdirigert fra «HVDC»)

Høyspent likestrømsoverføring (HVDC) er et overføringssystem av elektrisk energi over store avstander ved hjelp av likestrøm.

Høyspentledningen på den svenske landsiden av HVDC-forbindelsen (450 kV) for sjøkabelen mellom Sverige og Tyskland under Østersjøen Legg merke til at det bare er to ledere: pluss og minus.

HVDC har mindre effekttap enn høyspent vekselstrøm fordi likestrøm bare har tap over ohmsk motstand. Vekselstrømsoverføring har i tillegg reaktivt tap mellom ledningene og mot jord. Ved overføring med luftledninger kan dette kompenseres ved å øke avstanden mellom de enkelte lederne, ved bruk av jord- eller sjøkabler er dette ikke mulig.

HVDC ble mulig med utviklingen av moderne kraftelektronikk, og teknikken består grovt sett av å benytte likerettere for å skape likestrøm av vekselstrøm.

Kostnader for vekselstrøms- (blå) og likestrømsovderføring (rød) avhengig av overføringsavstand.

Systemet anvendes for eksempel til overføring av elektrisk energi over lengre avstander (+500 kilometer) ved hjelp av sjøkabel og/eller luftlinje. Over kortere avstander eller ved flere forgreninger blir omformerutstyret for dyrt.

Eksempler på HVDC-forbindelser:

Se også rediger

Eksterne lenker rediger