Húrin I er en figur fra J.R.R. Tolkiens fiktive verden Midgard. Han var den femte regjerende riksforstander av Gondor.

Húrin ble født i år 2124 i tredje tideverv, og ble riksforstander da hans far Belegorn døde i 2204. Han har samme navn som sin forfader Húrin av Emyn Arnen, grunnleggeren av Húrins hus som tjenestegjorde som riksforstander for kong Minardil. Det er også mulig at han er oppkalt etter Húrin Thalion, en av menneskeslektens store helter under første tideverv.

Húrin var den femte riksforstanderen til å regjere i perioden kalt 'Våkent fred'. Han hadde tre barn: to døtre, og sønnen Túrin I. Turin overtok som riksforstander da Húrin døde i år 2244.