De høyere fakulteter var ved europeiske universiteter fra middelalderen av de tre fakultetene i teologi, jus og medisin, benevnt i denne rangordningen. Det fjerde fakultetet, det filosofiske fakultet, omfattet alle andre fag, og hadde lavere rang, men også flere studenter. Studier ved det filosofiske fakultet var en forutsetning for å bli tatt opp ved de høyere fakultetene. De høyere fakultetene fikk mange steder særlig som funksjon å utdanne embedskandidater som prester, jurister til statsadministrasjonen og leger. I dag ser man fortsatt spor av denne ordningen i ulike universitetssystemer. I f.eks. USA studerer man gjerne liberal arts (de frie kunstene) ved et college, før man går videre til studier ved law school, medical school osv.