Høyspenning

nominell spenning høyere enn 1000 V vekselspenning eller 1500 V likespenning
(Omdirigert fra «Høy spenning»)

Høyspenning betyr at spenningen i et elektrisk anlegg er høy. IEC og Norsk elektroteknisk komité definerer høyspenning som nominell spenning høyere enn 1000 V vekselspenning eller 1500 V likespenning. Alle regler for elektriske anlegg i Norge (bla NEK 400) baserer seg på denne definisjonen.

Internasjonal advarsel om fare for elektrisk støt, allment kjent som «høyspenningssymbolet»

Land som ikke er medlem av IEC, blant annet USA, bruker andre definisjoner.

Fordeler

rediger

Høyspenning brukes for å kunne overføre elektrisk energi over store avstander med mindre tap i form av varme på grunn av motstand enn det tykkelsen på lederne skulle tilsi.

Se også

rediger