NEK 400

normsamling

NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner er en normsamling utarbeidet av NK64 i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), og omhandler utførelse til elektriske lavspenningsinstallasjoner

NEK 400:2010 - Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Normsamlingens formål er å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse, i tråd med anerkjent internasjonal og nasjonal praksis. Samlingen inneholder også metode for sluttkontroll og periodisk verifikasjon av elektriske lavspenningsinstallasjoner.

NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien og i tillegg er det lagt inn enkelte utfyllende nasjonale normer.

NEK har sammen med normkomiteen NK64 utviklet en database med over 700 spørsmål og svar om NEK 400, har laget en oversikt over tolkninger som NK64 har foretatt gjennom årene og har laget oversikt over endringer som har blitt foretatt i de ulike utgavene av samlingen.

Normsamlingen er et viktig «kontraktsdokument» mellom bestiller av en elektrisk lavspenningsinstallasjon og de profesjonelle aktørene. En elektrisk lavspenningsinstallasjon bør prosjekteres og utføres i samsvar med NEK 400. Leverandører innen markedssegmentet «lavspenningsinstallasjoner» bør også ha god kjennskap til kravene som stilles i installasjonsbestemmelsene, slik at de er kjent med rammebetingelsene for eget utstyr.

Eksterne lenker

rediger