Hærens vernedyktighetsmedalje

Hærens vernedyktighetsmedalje er en av fire norske vernedyktighetsmedaljer fra Forsvaret.

Hærens vernedyktighetsmedalje
Basisdata
Type:Medalje
Land:Norges flagg Norge
Innført:1. mai 1982
Mottakere:Personell som har ferdiggjort førstegangstjeneste i Hæren
Tekniske data
Utført i:Bronse
Festeanordning:Medaljebånd
Bredde:30 mm
Høyde:30 mm
Rangering
Rangering:49
Høyere:Forsvarets operasjonsmedalje

Tildeling rediger

Den deles ut etter retningslinjene for Forsvarets vernedyktighetsmedaljer til personell som har fullført førstegangstjeneste i en av Hærens avdelinger. Medaljen ble innstiftet 1. mai 1982.

Utførelse rediger

Medaljens advers viser Hærens emblem, det vil si Norges riksvåpen flankert av to oppadrettede sverd. Motivet er omgitt av en eikekrans. Revers har Hærens motto «HÆREN – FOR FRED OG FRIHET» i bokmålsutgaven og «HÆREN – FOR FRED OG FRIDOM» i nynorskutgaven. Medaljen er opphengt i et bånd i Hærens farger, rødt og gult. Båndet er rødt med ti smale gule striper. Det kan utstyres med stjerner. Stjernene skal i henhold til statuttene være forgylt.[1]

Hærens vernedyktighetsmedaljes båndstriper
 
 
 
 

Statutter rediger

 • § 1 – Vernedyktighetsmedaljen for Hæren tildeles av Generalinspektøren for Hæren (GIH). Den utdeles etter direktiv fastsatt av GIH.
 • § 2 – Medaljen finnes i begge målformer:
  • Hærens vernedyktighetsmedalje/Hærens vernedugleiksmedalje.
  • Medaljen utføres i bronse. Den er rund og har en diameter på 30 mm. Medaljen bæres i et 35 mm bredt bånd.
 • § 3 – Medaljens utforming er som følger:
  • Forside: Hærens våpenmerke omgitt av en åpen laurbærkrans.
  • Bakside:
   • Tekst på bokmål: HÆREN – FOR FRED OG FRIHET
   • Tekst på nynorsk: HÆREN – FOR FRED OG FRIDOM
  • Bånd:Rødt bånd med 10 vertikale gule striper, hver 1 mm brede.
 • § 4 – Medaljen tildeles vernepliktig personell som har gjennomført full militær førstegangstjeneste, samt vervede og befal med militær utdanning/tjeneste av tilsvarende lengde, og kan i alminnelighet bæres med forgylt stjerne for hver etterfølgende to repetisjonsøvelser. Det kan ikke bæres mer enn tre stjerner til samme medalje. Kvinnelig personell oppnår medaljen etter tjeneste av tilsvarende lengde.
 • § 5 – Med medaljen følger diplom. Diplomet finnes i begge målformer. Diplomet skal underskrives av GIH og paraferes av den avdelingssjef som har kontrollert at betingelsene for tildeling er tilstede.
 • § 6 – Medaljen tildeles bare en gang til samme person. Personell som, etter å ha fått medaljen tildelt, senere går over til annen forsvarsgren eller Heimevernet, bærer den opprinnelige medalje. Stjerner kan opparbeides i annen forsvarsgren/ Heimevernet. Stjerner festes på medaljebåndet og båndstripen.
 • § 7 – Medaljen er personlig eiendom og skal ikke inndras ved innehaverens død.
 • § 8 – Medaljen kan bæres til militær uniform og på sivilt antrekk etter de til en hver tid gjeldende bestemmelser.

Utfyllende bestemmelser rediger

Kvalifisering:

 • 1. Vernedyktighetsmedaljen knyttes til kvalifiserende tjeneste som eneste kriterium. Begrensninger fra andre kriterier, f eks disiplinære forhold skal ikke finne sted.
 • 2. Medaljen tildeles vernepliktige mannskaper/utskrevet befal før dimisjon ved utført førstegangstjeneste etter de til en hver tid gjeldende bestemmelser for godskriving av full militær førstegangstjeneste, herunder også mannskaper med 6 måneders tjeneste som godkjent fullført førstegangstjeneste. Som tjeneste i denne sammenheng teller også militær tjeneste ved FN-oppsetninger eller tjeneste ved fellesinstitusjoner/staber i Forsvaret og NATO.
 • 3. Vervede tildeles medaljen etter samlet militærtjeneste av tilsvarende lengde som for vernepliktige.
 • 4. Tilgående vernepliktig befal tildeles medaljen ved uteksaminasjon fra befalsskole, eller etter 1. skoleår ved flerårige militære skoler.
 • 5. Personell som er blitt/blir overført til Heimevernet før de har gjennomført full førstegangstjeneste i Hæren tildeles Heimevernets Vernedyktighetsmedalje etter sammenlagt 200 dagers tjeneste i Hæren og Heimevernet.
 • 6. Kvinnelig reservepersonell (uten befalsskole) tildeles medaljen etter sammenlagt 200 dagers militær utdanning og tjeneste.
 • 7. For øvrig gjelder disse spesielle regler:
  • a. Vernepliktige mannskaper som ikke har fått godskrevet full første gangstjeneste i sin forsvarsgren, tildeles medaljen etter første repetisjonsøvelse.
  • b. Personell som er overført fra andre forsvarsgrener/HV og som ikke tidligere er tildelt medaljen, tildeles den etter første repetisjons øvelser eller etter frivillig militær utdanning/tjeneste av tilsvarende lengde.
  • c. Personell som er overført til annen forsvarsgren og innkalles til resterende førstegangstjeneste, tildeles medaljen til den forsvars gren hvor tjenesten ble utført.
  • d. Utdeling av medaljen kan bare finne sted i forbindelse med faktisk tjenestegjøring. Dimittert personell kan først få medaljen utdelt ved repetisjonsøvelser eller frivillig militær utdanning/tjeneste.

Diplom:

 • 8. Diplomet utfylles med skrivemaskin eller kunstskrift og paraferes av den avdelingssjef/offiser som har kontrollert at betingelsene for tildeling er til stede.

Stjerner:

 • 9. Etter tildeling av Vernedyktighetsmedaljen, tillates den båret med en stjerne for hver etterfølgende to repetisjonsøvelser, maksimalt tre stjerner. Det skal nyttes stjerner av fastsatt type til den enkelte forsvargrens medalje. Til Hærens vernedyktighetsmedalje skal det nyttes forgylte stjerner.
 • 10. Stadig tjenestegjørende personell, dvs militært personell med yrkes- og kontraktsstatus, kan også tildeles en stjerne for hver 4 års sammenlagt tjenesteperiode, etter tildeling av medaljen uansett hvilken avdeling tjenesten er ved.
 • 11. Opptjening av tid for tildeling av stjerner under frivillig tjeneste etter plikttjenesten er underlagt de samme regler som for stadig tjenestegjørende personell.
 • 12. Befal og menige kan også tildeles en stjerne for FN-/NATO-tjeneste av minimum 6 måneders varighet.
 • 13. Kvinnelig reservepersonell tildeles stjerner etter gjennomført tjeneste tilsvarende fullstendig førstegangstjeneste i forsvarsgren. Stjernene tildeles etter henholdsvis 5, 10 og 15 gjennomførte årlige øvelser/årlig tjenesteplikt.
 • 14. De forgylte stjernene må anskaffes av den enkelte. De plasseres symmetrisk langs en horisontal linje 15 mm fra medaljebåndets overkant. De bæres også på båndstripen.

Rangering:

 • 15. Vernedyktighetsmedaljen rangeres etter Forsvarets operasjonsmedalje.

Se også rediger

Referanser rediger

 1. ^ «FOBID». regelverk.forsvaret.no. Arkivert fra originalen 19. januar 2022. Besøkt 19. januar 2022. 

Litteratur rediger

 • John Monn: «Vernedyktighetsmedaljen. Del 1», Forsvarets Forum, nr. 9, 1995
 • John Monn: «Vernedyktighetsmedaljen. Del 2», Forsvarets Forum, nr. 10, 1995

Eksterne lenker rediger