Hærens Tekniske Korps

Hærens Tekniske Korps (HTK) var et korps i Hæren som drev Ny Tøjhus, Våbenarsenalet og Hærens Geværfabrik. Korpset ble opprettet som konsekvens av forsvarsforliket i 1909 og hærloven av 1909. Korpsets leder ble generalmajor generaltøymester M.N. Nørresø og direktør ble Herman Tuxen.

Hærens Tekniske Korps
Basisdata
LandDanmark
HovedkvarterHjørring
Operativt oppdrag

I forbindelse med omlegningen av Forsvaret ble korpset i 1967 oppslukt av den nye avdelingen Hærens Materielkommando. Mellom 1952 og 1961 blev korpset benevnt Forsvarets Krigsmateriel Forvaltning.

Hærens Tekniske Korps bestod av Hærens våpenarsenal og Hærens ammunisjonsarsenal. Korpset fremstilte i samarbeide med sivilindustrien størstedelen av Hærens materiell, nemlig våpen og ammunisjon.

Hærens Tekniske Korps hadde hovedkvarter på Ny Tøjhus ved Amager Boulevard i København. I forbindelse med opprettelsen ble der oppført en administrasjonsbygning og en kommandantbygning på Ny Tøjhus til bruk for korpset. Disse to bygninger eksisterte frem til nedrivningen i 2001.

I 1937 medførte en lov endringer av korpsets struktur og organisasjon. Det medførte at generalfelttøymesteren ble sjef for korpset, som heretter bestod av følgende avdelinger:

  • 1. Felttøjmesterkvarteret
  • 2. Konstruktionsafdelingen
  • 3. Hærens Vaabenarsenal
  • 4. Hærens Ammunitionsarsenal
  • 5. Jydske Arsenal
  • 6. Hærens Forsøgslaboratorium
  • 7. Hærens Prøveanstalt